تشخیص آنی یا غیر آنی بودن درخواست چگونه انجام می شود؟

پرسش

تشخیص آنی یا غیر آنی بودن درخواست چگونه انجام می شود؟

پاسخ ( 1 )

    1
    2023-09-18T08:27:44+04:30

    در گردش کار در نود تشکیل پرونده از تنظیمات کانال خروجی ذیل استفاده می شود

    همچنین اس پی مرتبط که برای تشخیص اجرا می شود به اسم ذیل هست

    [Config].[SetOrginalRequestNumForAnniRequest]

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .