عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

اسکریپت گلوبال باید کلی باشد و کامنت نباشد توضیحات اسکریپت باید بعد از دستور یوز دیتابیس باشد مرجع نرم افزار دیتابیس سرور 17 می باشد لذا باید از این دیتابیس برای ویرایش برداشته شده و نتیجه منعکس شود اینکه تسک چه میکند در ...

ادامه مطلب

SELECT t.NAME AS TableName, s.Name AS SchemaName, p.rows, SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB, CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS TotalSpaceMB, SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB, CAST(ROUND(((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UsedSpaceMB,

ادامه مطلب