عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

این اطلاعات در فرم های کاربران و نقش ها استفاده میشود پس از افزودن دسترسی صفحه زیر را میبینید دراین صفحه تنظیمات مورد نیاز خود را برای فرم انتخابی و فیلدهای انتخابی انجام دهید    

ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به فرم لود صفحات     در قسمت اطلاعات پایه میتوانید فرم های پروژه و فیلدهای صفحات را اضافه کنید و انواع فیلد هایی که در صفحات وجود دارد را  اضافه کنید سه دسته بالا تنظیمات مربوط به پیج ...

ادامه مطلب

به منظور راه اندازی زیرسیستم مهندسین ناظر تغییراتی از جمله تعریف اطلاعات پایه مهنسین و تعریف گردش کار اجرای عملیاتی ساختمانی و  تعریف گردش کار بررسی تخلف ساختمانی سیستمی در سیستم اعمال شده است. که کدینگ های این و نوع درخواست ...

ادامه مطلب

به منظور راه اندازی زیرسیستم مهندسین ناظر تغییراتی از جمله تعریف اطلاعات پایه مهنسین و تعریف گردش کار اجرای عملیاتی ساختمانی و  تعریف گردش کار بررسی تخلف ساختمانی سیستمی در سیستم اعمال شده است. که کدینگ های این و نوع درخواست ...

ادامه مطلب