رفع خطای “مجموع کلیه سهم های مالکین باید برابر عرصه باشد” در تقسیم فیش نوسازی

پرسش

چگونه خطای <<مجموع کلیه سهم های مالکین باید برابر عرصه باشد>> ،  در هنگام تقسیم فیش نوسازی را برطرف کنیم

پاسخ ( 1 )

  1. بررسی شود مجموع سهم های مالکین که در تب مالکین، در فیلد سهم عرصه، وارد شده با مساحت وضع موجود اطلاعات پرونده در کارتابل ممیزی برابر باشد.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .