نحوه استفاده و تنظیمات بخش محدودیت باز کردن همزمان یک درخواست چگونه است؟

پرسش

نحوه استفاده و تنظیمات بخش محدودیت باز کردن همزمان یک درخواست چگونه است؟

پاسخ ( 1 )

    0
    2023-10-17T08:21:24+03:30

    باید در جدول companysetting مربوط به سامان شهر ردیف مربوطه مطابق عکس ذیل تنظیم گردد تا فیچر مورد نظر فعال شود

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .