ورژن های جدید و قدیم برنامه های نمایش جریان کاری و طراحی جریان کاری

پرسش

نمایش جریان کاری و ورژن جدید برنامه های نمایش و طراحی جریان کاری از چه زمانی آماده استفاده می باشند؟

این نسخه ها قابلیت استفاده روی چه برنامه هایی را دارند؟

آیا برنامه های قدیمی WFD و WorkflowDesigner و WorkflowEditor کارایی دارند؟

پاسخ ( 1 )

  1
  2023-11-09T09:04:56+03:30

  1- برنامه های جدید جریان کاری از پابلیش های ورژن 1402/08/20 به بعد مورد استفاده می باشند

  2- این نسخه ها قابلیت استفاده روی برنامه های درسا و سامان شهر را دارند و  می توانند برای نمایش دیاگرام جریان کاری در آنها مورد استفاده قرار گیرند

  3- تمامی برنامه های ذکر شده حذف گردیده اند(و دیگر قابل استفاده نمی باشند) و در برنامه های موجود در ورژن جدید برنامه جریان کاری ادغام شده اند و همچنین ورژن قبلی برنامه نمایش جریان کاری(WorkflowViewer) نیز حذف گردیده است و قابل استفاده نمی باشد و این برنامه در پروژه سامان شهر اضافه شده است و تمامی مشکلات آن نیز رفع شده است و می توانید از ورژن های جدید پس از پابلیش استفاده کنید و برنامه های ذکر شده را حذف نمایید.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .