چرا خطای “فیش صادره جمعی جهت نمایش وجود ندارد” را در هنگام چاپ فیش نوسازی جمعی دریافت میکنم؟

پرسش

در تب “محاسبه عوارض  و صدور فیش”، تمامی کدها بدرستی محاسبه و صدور شده است ولی در تب “چاپ فیش” هنگام کلیک بر روی چاپ با خطای زیر مواجه می شوم؟ علت چیست؟

فیش جمعی، فیش نوسازی، فیش نوسازی جمعی

پاسخ ها ( 2 )

  1
  2023-06-24T14:01:56+04:30

  چند مورد چک شود :

  1- در صورتیکه برچسب فیش صادره – که معمولا سال فیش جمعی و بدنبال آن یک شمارنده با شروع از 01 آن می باشد مثلا 140101 – با مقدار آن در تنظیمات فیش جمعی متفاوت باشد فیش جمعی چاپ نمی شود

  2- برای چاپ فیش بازه های مقادیر مجاز در تنظیمات جمعی وجود دارد  : مثلا کمتر از یک مبلغ یا بیشتر از یک مبلغ مشخص  ، متراژ زیربنای 0 یا کمتراز یک مقدار تعیین شده یا بیشتر از یک عدد مشخص ، مساحت عرصه یا سعم العرصه در بازه معین و … جلوی چاپ برخی فیش ها را میگیرد.
  3- برای مشاهده فهرست فیش های نامعتبر از تب آخر فیش جمعی با عنوان گزارش فیش های نامعتبر میتوان استفاده کرد

   

  بهترین پاسخ
   1
   2023-07-15T09:22:59+04:30

   علاوه بر موارد گفته شده باید

   تاریخ پایان پیش فرض

   در تنظیمات چاپ فیش، آخرین روز اسفند سال جاری باشد

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .