چگونه در sql تمام جداولی که شامل یک ستون با نام مشخص هست را پیدا کنم؟

پرسش

میخواهم یک ستون با نام مشخص  را در تمامی جداول یک دیتابیس جست و جو کنم!

پاسخ ( 1 )

  1
  2023-05-20T15:37:22+04:30

  select * from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

  where COLUMN_NAME like ‘%نام_ستون_مورد_نظر%’

  order by TABLE_NAME

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .