چگونه میتوان دریافت یا عدم دریافت و الزامی و غیر الزامی بودن بخشی از مدارک در درخواست شهرسازی درسا را کنترل کرد؟

پرسش

چگونه میتوان دریافت یا عدم دریافت و الزامی و غیر الزامی بودن بخشی از مدارک در درخواست شهرسازی درسا را کنترل کرد؟

پاسخ ها ( 2 )

  1. در درسا با استفاده از پروسیجر  [Validation].[AcceptRequestValidate]  میتوانید اجباری یا غیر اجباری بودن پیوست ها را مدیریت کنید

    1
    2023-10-12T08:31:14+03:30

    در دیتابیس درسا و اس‌پی

    [AcceptRequestValidate]

    میتوانید با شرط زیر

    if(@formType=’Attach’)

    مدارک صفحه مربوطه را بررسی نمایید. هر کدام از مدارک دارای تگ بخصوص میباشند.

    برای مثال تصویر سند مالکیت دراری تگ

    estate

    میباشد.

     

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .