چگونه می توان به گزینه های مکاتبات شهرسازی در کارتابل آیتم اضافه کرد؟

پرسش

پاسخ: مکاتبات شهرسازی در مرحله بازدید از طریق کلیک بر روی دکمه گزارشات در کارتابل قابل درسترس می باشد.

می خواهیم به لیست مکاتبات که بخشی از آن در شکل زیر دیده می شود آیتم اضافه کنیم.

1- آماده کردن فایل mrt گزارش و قراردادن آن در پوشته مخصوص مکاتبات در مسیر گزارشات در شهر مورد نظر. مثلا:
E:/saman_solution/samanRG/ReportFiles/پوشه نام شهر/ Mokatebat
نکته: برای آماده کردن فایل گزارش می توانید از سایر فایل های mrt مکاتبات در پوشه آن استفاده کنید و تغییرات لازم را روی آن انجام دهید.

2-برای هر آیتم مکاتبات باید یک رکورد در جدول DashboardActionsConfigurations اضافه شود. ابتدا یک select از جدول با شرط [group]=’grp_Mokatebat’ بگیرید تا رکوردهایی که در گروه مکاتبات هستند را مشاهده کنید. سپس یک رکورد در این جدول insert کنید و برای مقداردهی فیلدها موارد زیر را رعایت کنید.
Name: ‘نام فایل گزارش
caption: ‘نام آیتم مکاتبات’
Tooltip: ‘نام آیتم مکاتبات’
Group: ‘grp_Mokatebat’
Id= newid()
سایر فیلدها را مساوی با مقدار فیلد متناظر در خروجی select قرار دهید (مطابق شکل زیر).

3-به ازای هر آیتم مکاتبات باید یک تگ با مشخصات لازم در فایل json مربوط به گردش کار درخواستی که دارای گزارش مکاتبات می باشد، اضافه شود. برای پیداکردن فایل json گردش کار در قسمت اطلاعات پایه از منوی مدیریت سامان شهر، نوع درخواست مورد نظر را جستجو و باز کنید.

مقدار ثبت شده در ” کد محاسباتی نوسازی ” معادل نام فایل گردش کار است. فایل را در این مسیر پیدا کنید و در ادیتور مناسب باز کنید:
E:saman_solutionSamanShahrWorkflowConfigurations
در این فایل تگ هایی برای آیتم های مکاتبات ثبت شده است. مشابه آنها برای هر آیتم مکاتبات جدید دقیقا یک تگ ایجاد میکنیم (کپی می گیریم) و مشخصات آن را طبق آیتم مورد نظر تنظیم می کنیم. مطابق تصویر زیر موارد مشخص شده مانند رکورد متناظر آیتم در جدول DashboardActionsConfigurations ثبت می می شود.

4- در sp با نام ReportParams_NEYSHABUR با توجه به نام شهر، باید دستوری مشابه سایر آیتم های مکاتبات درج شود.

پایان

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .