عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

هنگام انتخاب پارسل یک لایه که قابلیت پاپ آپ فعال است، پاپ آپ آن پارسل همانند تصویر زیر باز میشودبرای تنظیم نمودن اطلاعات پاپ آپ نمایش داده شده در نقشه، استورپروسیجر نمایش داده شده در ...

ادامه مطلب

در فرم آپلود اوراق درسا باکس آپلود با عنوان  آپلود پلیگون  با تگ  PolygonFile   برای آپلود فایل DWG قرار گرفتهبا آپلود فایل  اطلاعات باینری فایل از طریق سرویس  MapURL "api/MapService/ConvertDwgToShape" به نقشه ارسال می شود به همراه فایل ...

ادامه مطلب

این فرم جهت رد شدن یک درخواست خاص از اعتبارسنجی در صورتی که شرایط رد شدن از اعتبارسنجی را ندارد طراحی شده  به عنوان نمونه با ورود درخواست با علت عدم کنترل اعتبارسنجي رارسال لايحه ماده صد  ...

ادامه مطلب