پرسش
گاهی اوقات در زمان بایگانی دائم فیلد RequestTypeValue جدول Request با فیلد value جدول basedata یکی هست ولی اطلاعات فیلد RequetType متفاوت می باشد