پرسش
گاهی اوقات در زمان بایگانی دائم فیلد RequestTypeValue جدول Request با فیلد value جدول basedata یکی هست ولی اطلاعات فیلد RequetType متفاوت می باشد

پرسش
نمایش جریان کاری و ورژن جدید برنامه های نمایش و طراحی جریان کاری از چه زمانی آماده استفاده می باشند؟ این نسخه ها قابلیت استفاده روی چه برنامه هایی را دارند؟ آیا برنامه های قدیمی WFD و WorkflowDesigner و WorkflowEditor کارایی دارند؟

پرسش
نحوه استفاده و تنظیمات بخش محدودیت باز کردن همزمان یک درخواست چگونه است؟