پرسش
گاهی اوقات در زمان بایگانی دائم فیلد RequestTypeValue جدول Request با فیلد value جدول basedata یکی هست ولی اطلاعات فیلد RequetType متفاوت می باشد

پرسش
سلام برای داینامیک کردن یک ستون در هاب شهرسازی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ برای مثال ستون با عنوان نوع سازه داریم و میخواهیم از اطلاعات پایه و دسته بندی نوع سازه اطلاعات را به صورت دراپ و داینامیک نمایش دهد.