فهرست عناوین درآمدی در بخش درآمد عمومی چگونه مدیریت می شود؟

پرسش

در ابتدای راه اندازی درآمد های عمومی، فهرست عناوین درآمدی خالی هست چگونه کاستوم شود؟

پاسخ ( 1 )

  2
  2023-09-12T11:52:31+04:30

  برای این کار باید اس پی ذیل ویرایش شود.

  Procedure [Config].[GetTolls_RevId]

  اگر خط ذیل به جای کدهای نوشته شده در این اس پی گذاشته شود کل فهرست آیتم های درآمدی اضافه می شود

  select * From RevenueTollItem

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .