عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

  تنظیم مواردی مثل: درخواست بایگانی دائم شده پس قابل ویرایش نباشد درخواست داخلی: اگر امضا داشت غیرفعال در غیر این صورت فعال باشد خود درخواست امضا شده است پس باید غیرفعال باشد (مثلا فرم بازدید پس از امضا قابل ویرایش نباشد) درخواست و کاربر ...

ادامه مطلب

برای مثال میخواهیم با لغو امضا "کنترل نقشه" امضاهای بعد از آن به صورت خودکار لغو شوند. تنظیمات وابستگی امضاها در جدولی به نام ds.SignatureDependency در دیتابیس core انجام میشود. برای مثال در تصویر زیر با لغو امضای کنترل نقشه، هفت امضای وابسته ...

ادامه مطلب