عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

این امکان با تنظیم کانال  خروجی مورد نظر از نوع کانال های سفارشی از نوع KKR.Saman.Areas.Workflow.CustomChannel.RemoveIssueNumberAndSignsChannel فعال می شود این امکان برای درخواست های دارای صدور فرم خلاف است و با فعال شدن آن شماره و تاریخ دبیرخانه فرم ...

ادامه مطلب