عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

پرداخت از فایل قدیم و جدید نوسازی و کسب و پیشه

برای پرداخت عوارض نوسازی از فایل، از منوی عوارض نوسازی بعد پرداخت از فایل را می زنیم و برای پرداخت عوارض کسب و پیشه از فایل، از منوی کسب و پیشه بعد منوی عوارض کسب و پیشه بعد پرداخت از ...

ادامه مطلب
کاربرد کلیدهای ” اصلاح پرداختی اشتباه(انتقال)” و” اصلاح و استرداد” فیش نوسازی

در تب فیش های نوسازی با انتخاب فیش پرداخت شده دو کلید با نام های " اصلاح پرداختی اشتباه(انتقال)" و" اصلاح و استرداد" فعال می شود که کاربرد هر کدام در ذیل آورده شده است : اصلاح پرداختی اشتباه(انتقال) : برای ...

ادامه مطلب