عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

رفع خطای سیستمی در هنگام ثبت درخواست درسا کماندا Cannot perform runtime binding on a null reference

در صورتی که این خطا با شرایط زیر به وجود آمده است، راه حل ارائه شده مناسب رفع خطا میباشد. شهروند میخواهد درخواست خود را از مرحله پیش درخواست به مرحله بعد(اتوماسیون) ارسال نماید و با خطای سیستمی برخورد مینمایید. در inspect ...

ادامه مطلب