عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

برای چک کردن ولیدیشن در تمامی فیش های کسب و پیشه(صنفی) و نوسازی و درآمد از اس پی های ولیدیشن های زیر با پارمترهای مختلف استفاده می شود : Validation.RegisterBillValidation_RevId Validation.RegisterBillValidation   @typeReport="REVENUE" @typeReport="RENOVATION" @typeReport="SHOP"

ادامه مطلب
پرداخت از فایل قدیم و جدید نوسازی و کسب و پیشه

برای پرداخت عوارض نوسازی از فایل، از منوی عوارض نوسازی بعد پرداخت از فایل را می زنیم و برای پرداخت عوارض کسب و پیشه از فایل، از منوی کسب و پیشه بعد منوی عوارض کسب و پیشه بعد پرداخت از ...

ادامه مطلب