عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

این امکان با تنظیم کانال  خروجی مورد نظر از نوع کانال های سفارشی از نوع KKR.Saman.Areas.Workflow.CustomChannel.RemoveIssueNumberAndSignsChannel فعال می شود این امکان برای درخواست های دارای صدور فرم خلاف است و با فعال شدن آن شماره و تاریخ دبیرخانه فرم ...

ادامه مطلب

در صورتی که در نسخه وی2 در هنگام ارسال به مرحله بعد برای مراحلی که دارای سوال میباشد با خطای زیر برخورد کرده اید Cannot insert the value NULL into column 'StateID', table 'SamanDB2.WF.LastState' تریگر UpdateLastState در جدول [WF].[WorkflowHistory] را بررسی و با فایل ضمیمه شده مقایسه ...

ادامه مطلب

همانطور که در تصویر مشخص است فرم عملیاتی با نام "شناسنامه فنی ساختمان" به گردش کار اضافه شده است ولی در سامان شهر نمایش داده نمیشود. چرا؟     اقدامات لازم به شرح زیر میباشد: ابتدا چک نمایید که در جدول ...

ادامه مطلب