عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

جهت استفاده نیاز میباشد که در پروسیجر های گزارش تنظیماتی را به حالت زیر استفاده کنید  به صورت نمونه روش استفاده از پارامتر چند انتخابی به صورت زیر میشود و میتوانید از این روش استفاده کنید.  

ادامه مطلب