عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

آموزش راه اندازی اتصال سیستم مالی اخوان به سامان شهر

آموزش راه اندازی اتصال سیستم مالی اخوان به سامان شهر

به نام خدا

برای اتصال سامان شهر به سامانه مالی اخوان تنظیمات گفته شده برای تنظیم اتصال به سیستم مالی را برای اخوان فعال می کنیم.

سیستم مالی اخوان فعلا دو API دارد که فقط اطلاعات را از سامان شهر دریافت می کند. برای پیاده سازی آن باید ابتدا یک کاربر جدید ساخت و نقش فراخواني وب سرويس پرداخت با کلید CALL_PAYMENT_WS را به کاربر مورد نظر اختصاص دهیم(نام کاربری و رمز عبور کاربر در وب سرویس های اخوان استفاده می شود)

 

1. مسیر API لیست قبض های پرداختی:

https://localhost:11700/api/Kiakooshyar/ RetriveBillInfoByFilterForAkhavan

1.1.پارامترهای ورودی

1.1.1. از تاریخ(DateFrom)

1.1.2. تا تاریخ(DateTo)

1.1.3. کد منطقه (ZoneId)

1.1.4. کد درخواست (RequestId) – کد یکتا از طرف نرم افزار جامع مالی اخوان صادر می شود.

*فیلد های ستاره داردر پارامترهای خروجی اجباری هستند.

1.2. پارامترهای خروجی

1.2.1. *شماره سریالقبض(SerialNumberReceipt)

1.2.2. *شناسه قبض (BillingId)

1.2.3. *شناسه پرداخت (PaymentCode)

1.2.4. *تاریخ پرداخت (DateOfPayment)

1.2.5. تاریخ وصول قطعی(DateOfReceiptDefinitive)

1.2.6. *مبلغ قابل پرداخت (AmountPayable)

1.2.7. *وضعیت قبض (BillStatus)

باطل شده – پرداخت شده – نامشخص

1.2.8. شناسه یکتای ملک(FileNumber)

1.2.9. *تاریخ صدور قبض(IssuingReceiptDate)

1.2.10. شماره تلفن همراه(MobileNo)

1.2.11. کد ملی مالک(NationalCode)

1.2.12. نام مالک(OwnerName)

1.2.13. *نحوه پرداخت(PaymentType)

نقد – چک – تهاتر

1.2.14. پلاک ثبتی(RegistrationPlate)

1.2.15. مبلغ کسر هزار ریال (FractionOfThousands)

1.2.16. مبلغ باقی مانده هزار ریال(RemainsOfThousands)

1.2.17. تاریخ ثبت در سیستم(SystemReceiptDate)

1.2.18. *کد منطقه(ZoneId)

1.2.19. *آرایه ای ازجزئیات قبض(AkhavanDetail) – یک قبض می تواند چند جزئیات داشته باشد

1.2.19.1. *کد سامانه شهرسازی(ComplicationsCode)

1.2.19.2. *مبلغ (AmountDeclared)

1.2.19.3. کد درآمد (RevenueCode)

1.2.19.4. کد وزارت کشور (CodeInteriorMinistry)

1.2.19.5. کد بودجه (OverallCode)

1.2.19.6. نام درآمد (SideEffect)

 

 

 

 

2. مسیر API دریافت یک قبض پرداختی:

https://localhost:11700/api/Kiakooshyar/RetriveSelectedBillInfoForAkhavan

 

2.1. پارامترهای ورودی

2.1.1. شماره سریال قبض(SerialNumberReceipt)

2.1.2. کد درخواست (RequestId)–کد یکتا از طرف نرم افزار جامع مالی اخوان صادر می شود.

2.2. پارامترهای خروجی

همانند API اول

 

نکته مهم: لیست گیری هر دو تابع با استفاده از استورپروسیجر [Formula].[ گزارش_مالی_اخوان_محاسب] می باشد و فعلا برای اهواز نوشته شده است و مورد استفاده قرار می گیرد

 

برای به دست اوردن سوابق استفاده از APIهای اخوان از دستور زیر استفاده می کنیم:

select * from ExternalWebServicesLogs where clientname=N’اخوان’

درباره mansour isazadehعضو فعال


دنبال کردن

ارسال نظر

با تیک زدن این دکمه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را پذیرفته اید.