عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

ایجاد ولیدیشن قبل از ارسال نامه های سازمانی.

با پروسیجر زیر هر نوع ولیدیش را اعمال کنید

 

USE [SamanDB2]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

create or ALTER Procedure [Validation].[RegisterRequestCommunicated]

@UserGuid uniqueIdentifier,
@RequestId uniqueIdentifier,
@Guid uniqueIdentifier,
@EstateId uniqueIdentifier,
@DestinationOrgan nvarchar(200),
@TypeName nvarchar(200),
@AttachmentGuids nvarchar(4000)
as
begin
declare @ErrorMsg nvarchar(4000) = ”;
— کدهای خود را در این قسمت بنویسید
SELECT @ErrorMsg

end

درباره پویان استاد

ارسال نظر

با تیک زدن این دکمه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را پذیرفته اید.