عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

قفل گذاری پرونده

قفل اطلاعات پرونده

از طریق فرم قفل گذاری با افزودن کد نوسازی مورد نظر به لیست اضافه می شود و از این طریق اطلاعات پرونده مجاز کد نوسازی مورد نظر امکان تغییر و میرایش ندارد

جستجو :  در صورت ورود اطلاعات با زدن این دکمه اطلاعات مربوط به آن کد در صورت ثبت اطلاعات نمایش داده میشود

در صورت حذف کد نوسازی از طریق جستجوی  پرونده از حالت قفل خارج می شود و از طریف  تاریخچه  لاگ تغییرات آن کد نمایش داده می شود

افزودن  :

با زدن تیک “به همراه  زیر شاخه”  زیر شاخه های کد نوسازی مورد نظر هم قفل می شوند

نکته :   زمان صدور و دریافت شماره دبیرخانه درخواست  به صورت خودکار کد نوسازی درخواست به لیست قفل اضافه میشود و از آن به بعد اطلاعات پرونده مجاز کد نوسازی درخواست امکان ویرایش ندارد.

توضیحات فنی:

بررسی و تشخیص قفل بودن کد نوسازی زمان ویرایش  از طریق استور پروسیجر انجام می شود    و از طریف یک فانکشن در استورپروسیجر امکان تعیین قفل شدن هر کدام از تب های اطلاعات پرونده مشخص می شود به این معنی که می شود کل اطلاعات پرونده قفل شود و فقط تب مالکین امکان ویرایش داشته باشد .
SP  : [dbo].[GetObjectLockState]
Function:  [dbo]. [تعیین_نوع_قفل_گذاری] :
در صورتی که تبی از لیست نوع شیی حذف شود از فرایند قفلگذاری خارج می شود

 

 


فایل پیوست

درباره h.rezaeiعضو فعال

ارسال نظر

با تیک زدن این دکمه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را پذیرفته اید.