عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

معرفی کامل جدول LayerInfo در دیتابیس نقشه

ابتدا معرفی جداول مهم در دیتابیس نقشه را در لینک زیر مطالعه نمایید تا دید کلی به جداول دیتابیس نقشه داشته باشید.

معرفی جداول مهم در دیتابیس نقشه

جدول لایه های نقشه : LayerInfo

این جدول جهت نگهداری اطلاعات و مشخصات هر لایه در دیتابیس نقشه میباشد.

معرفی ستون های LayerInfo :

NIdLayer

id لایه میباشد.

NIdLayerGroup

id گروه این لایه میباشد که همان NIdLayerGroup در جدول

dbo.LayerGroup

میباشد. (چندین لایه میتوانند زیر مجموعه یک گروه باشند)

NIdLayerInfoSettings

id مشخصات این لایه میباشد که همان NIdLayerInfoSettings در جدول

dbo.LayerInfoSetting

میباشد. (هر لایه یک ردیف در جدول dbo.LayerInfoSetting  دارد)

LayerID

به هر لایه یک عدد یونیک اختصاص داده میشود.

LayerName

نام لایه که معمولا انگلیسی تنظیم میشود.

LayerCaption

نام نمایشی لایه که معمولا فارسی تنظیم میشود.

IsActive

فعال/غیرفعال کردن لایه ،  در صورت 0 بودن لایه در منوی لیست لایه های نقشه نمایش داده نمیشود.

DependLayers

مشخص کردن لایه های وابسته به این لایه  با وارد کردن LayerId لایه های دیگر   در صورت ورود با روشن خاموش کردن لایه لایه های وابسته هم روشن خاموش میشوند.

CodeColumnName و SyncDate و KeyColumnName  labeltextColumn

این ستون ها مربوط به بارگذاری شیپ فایل میشود. که در مطلب بارگذاری شیپ فایل توضیح داده میشود.

isMainLayer

لایه های مرتبط با محتوای کد نوسازی مثل لایه های با LayerId

57161 و 5716 برابر با 1 تنظیم میشود در غیر این صورت 0 باشد.

LandUseOrder

مربوط به ترتیب نمایش لایه در همپوشانی مربوط طرح تفصیلی  (خروجی از sp  نمایش طرح تفصیلی)

ActiveSync

فعال کردن لایه برای سینک اطلاعات با سرور دیگر  با توجه با تنظیمات انجام شده در جدول  dbo.MapSyncSetting

SyncDate

تاریخ آخرین سیک لایه در صورت فعال بودن سینک

HasPopUp

فعال کردن نمایش پاپ آپ با کلید بر روی رکورد های لایه در نقشه

DynamicPopupLinks

نمایش دکمه های داینامیک در پاپ آپ با فرمت json :

[ {     “name”: “مشخصات پرونده”,     “icon”: “”,     “link”:””,  “onclick”:”callParent(event,’calculator’)”   },   {     “name”: “اعلام ضابطه”,     “icon”: “”,     “link”:””,  “onclick”:”callParent(event,’calculator’)”   }   ]

labeltextColumn

این ستون مربوط به بارگذاری شیپ فایل میشود. که در مطلب بارگذاری شیپ فایل توضیح داده میشود.

OverLapType

با تعیین نوع تایپ میتوانید در اس پی GetOverlaysCoreFromMapDev

و استخراج سایر لایه ها در استخراج طرح از نقشه از این لایه استفاده نمایید. در مطلب تنظیم استخراج طرح از نقشه توضیح داده میشود.

درباره M.Azadدانشمند


دنبال کردن

ارسال نظر

با تیک زدن این دکمه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را پذیرفته اید.