عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

چک کردن نمایش پرونده دیجیتال و نقشه بر اساس نقش های آنها

—-جهت دسترسی هرکاربر به پرونده دیجیتال نیاز میباشد دسترسی نمایش پرونده دیجیتال به کاربر داده شود
USE [SamanDB2]
GO
IF NOT EXISTS(select * from Roles where authority = ‘USER_HAS_ACCESS_DIGITAL_FILE’)
BEGIN
INSERT INTO [dbo].[Roles]
([id]
,[created_by]
,[creation_timestamp]
,[deleted]
,[modification_timestamp]
,[modified_by]
,[authority]
,[description]
,[orderValue]
,[category]
,[isSystem])
VALUES
(NEWID()
,null
,SYSDATETIME()
,0
,SYSDATETIME()
,null
,’USER_HAS_ACCESS_DIGITAL_FILE’
,’دسترسی به پرونده دیجیتال’
,0
,’پرونده ديجيتال’
,0)
END

درباره پویانعضو فعال

ارسال نظر

با تیک زدن این دکمه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را پذیرفته اید.